Feng Shui en astrologie

Nieuwe Maan in Steenbok en de Winterzonnewende

Winterzonnewende
Als de Zon vroeg in de ochtend van 22 december  het teken Steenbok ingaat, vindt de Winterzonnewende plaats. De terugkeer van het licht werd in veel culturen over de hele wereld gevierd, in de Romeinse tijd als de Saturnalia.
Dit feest duurde 7 dagen en begon op 17 december. Alles werd omgedraaid: Mannen verkleedden zich als vrouwen en andersom, slaven waren vrij en hun meesters verkleedden zich als dienaren. De huizen werden versierd met groen, er werden kaarsen aangestoken en men gaf elkaar cadeautjes als namaakfruit (symbool van vruchtbaarheid) en poppen (als overblijfsel van mensenoffers).
Bij de Kelten sneden de druïden mistletoe, die ’s winters op de heilige eiken groeide en ze gaven het als zegening en als symbool van leven in donkere maanden.
Hulst werd in oude heidense religies gebruikt als bescherming tegen kwade geesten en op de deuren gehangen.

Op 25 december werd rond de Middellandse Zee de zonnegod Ra in Egypte en Helios in Griekenland vereerd. In het late Romeinse Rijk werd hij Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon) of Mithras (zijn hoed werd Mitra/Mijter genoemd). De Christenen hebben deze datum in de 4e eeuw na Chr. overgenomen als de geboortedatum van Jezus.
In de Noorse mythologie reed de god Thor (net als Zeus de god van de Donder) door de hemel op een kar getrokken door twee geiten. In een verhaal uit de dertiende eeuw doodde Thor deze twee geiten als offer voor de andere goden en bracht ze de volgende dag weer tot leven met zijn donderhamer.

De Finnen geloofden in de Yule geit, die kinderen bang maakte en cadeautjes eiste rond kerstmis.

Santa op geit (Bron  Wikipedia)

Steenbok
Het Latijnse woord voor Steenbok, Capricornus, komt van ‘caper’ en ‘hornus’, letterlijk de hoorn van de geit. De constellatie Capricornus wordt ook wel geassocieerd met de geit Amalthea (De Voedende Godin), die Zeus zoogde, nadat hij door zijn moeder Rhea gered werd van zijn vader Kronos, die al zijn andere kinderen had verzwolgen, uit angst door een van hen te worden afgezet. Toen Amalthea’s hoorn per ongeluk afbrak, werd deze aan de hemel geplaatst en had vanaf dat moment het vermogen oneindig voedsel te verschaffen, net als de geit Amalthea zelf. Dit werd later het symbool voor de Hoorn des Overvloeds. Bij de Romeinen werd deze vaak afgebeeld samen met de godin Abundantia (Overvloed)

Abundantia met de Hoorn des Overvloed

Overvloed van Rubens

Nieuwe Maan in Steenbok
Op 24 december op kerstavond om 19.06 uur, voegt de Maan zich bij de Zon en is het dus weer Nieuwe Maan.
De winter is de tijd, dat de natuur zich helemaal teruggetrokken heeft en alles tot de essentie is teruggebracht. Steenbok symboliseert dan ook ons vermogen tot structureren, lange termijn planning, controle en het terugbrengen naar dat wat wezenlijk is. Pragmatisch, beheerst, spaarzaam en professioneel, staat het aardeteken Steenbok bekend om zijn vermogen gestaag omhoog te klimmen en langzaam maar zeker de top te bereiken. Het is een symbool voor autoriteiten, gevestigde instituten en het bedrijfsleven.

Mensen met een of meer planeten in Steenbok kunnen langdurig en hard toewerken naar een einddoel. Vaak zijn het laatbloeiers, hun wijsheid en autoriteit groeit met de jaren. Ze zijn authentiek, betrouwbaar, verantwoordelijk en een ware steun en toeverlaat.

We leven in interessante tijden!
In het oude China werd weleens gezegd: ik wens je interessante tijden toe. Dat was niet vriendelijk bedoeld. Astrologisch gezien is dat nu zeker het geval.
In 2008 is de planeet Pluto het teken Steenbok ingegaan. Pluto is de god van de onderwereld, het onderbuikgevoel. Hij staat voor ons vermogen tot transformatie en brengt dat wat onderdrukt is naar buiten.
Er volgde een economische crisis, waarna de ene na de andere gerenommeerde, tot dan toe ‘betrouwbare’, gevestigde bank ten onder ging. Het deksel van de beerput van de katholieke kerk vloog open en het sexueel misbruik kwam naar buiten. Het bedrijfsleven ondergaat grote veranderingen, geldsystemen wankelen en blijken op los zand gebouwd te zijn. Bijzonder is, dat Amerika voor het eerst een zwarte president krijgt en dat in steeds meer landen vrouwen hoge regeringsposities bekleden.

Henry Ford zei in 1922: “It is well enough that people of the Nation don’t understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”

“If Democracy could really work, it would have been forbidden long ago (Stan Rifkin, stand-up comedian in New York)

Periodes van transformatie
Bovendien hebben we vanaf juni 2012 t/m maart 2015 te maken met een spanningsaspect tussen de planeten Uranus en Pluto. Dit wordt op 24 juni 2012 voor het eerst exact, maar is dan al een tijdje voelbaar.
Uranus staat voor bevrijding van structuren, van alles wat knelt, repressief is en belemmert. Het is de elektrische, creatieve, goddelijke vonk en inspiratie en staat voor nieuwe uitvindingen en nieuwe technieken.
Altijd als Uranus en Pluto een aspect met elkaar maken, worden culturen fundamenteel veranderd. Het is een intense periode van transformatie, reorganisatie en soms revolutie.
Als we in vogelvlucht door de geschiedenis kijken naar wanneer Uranus en Pluto een moeilijk aspect met elkaar maken, dan zien we in de:

16e eeuw: Uitvinding van de boekdrukkunst. Reformatie.
17e eeuw: Leibniz vindt de rekenmachine uit, in feite de voorloper van de computer.
18e eeuw: Ontstaan van de Democratie, de Franse Revolutie, experiment met telegrafie.
19e eeuw: revoluties in veel Europese steden. Het manifest van Marx, oprichting van de Sociaal Democratische Partij en de Russische revolutie.
20e eeuw: De grote Depressie, in de jaren dertig, opkomst van het Fascisme, aanzet naar de 2e wereldoorlog.
Tijdens de jaren zestig zetten jongeren zich af tegen hun ouders en de consumptiemaatschappij. De minirok kwam in, er waren Dolle Mina’s, de opkomst van massaconsumptie, gastarbeiders, de Summer of Love in SF, flower power, de hippies, de happenings en de provo´s, grote demonstraties tegen de Vietnam oorlog, experimenten met LSD.
In Frankrijk brak in 1968 een studenten opstand uit tegen de oude, conservatieve maatschappij, voor een progressievere maatschappij met meer individualisme en sociale vrijheid. In Mexico werd een studentenopstand bloedig neergeslagen, in Praag vond de Praagse lente plaats.
In China zette De Culturele Revolutie van Mao het dagelijks leven volkomen op z’n kop: De Rode Garde werd aangemoedigd het Oude China te vernietigen.
De Club van Rome werd in april 1968 opgericht en publiceerde enkele jaren later Grenzen aan de Groei, waarin gewaarschuwd werd voor de gevolgen van onze levensstijl op het milieu. Er ontstond een beweging van mensen, die terug wilde naar de natuur.

Deze eeuw:
De Arabische Lente: opstanden in de Arabische Wereld tegen dictatoriale regimes met behulp van moderne communicatietechnieken (Uranus) en de financiële crisis.

De Nieuwe Maan van 24 december 2011 staat vlakbij de planeet Pluto, die een spanningsaspect met Uranus maakt.

De planeet Jupiter (optimisme, ons uitbreidende vermogen), die vanaf eind augustus dit jaar aan de hemel terug is gaan lopen, gaat precies ten tijde van deze Nieuwe Maan weer vooruit lopen. Hij maakt vanuit het teken Stier een mooi aspect naar deze Nieuwe Maan en Pluto, waarbij hij voor optimisme zorgt. Daarbij maakt hij tegelijkertijd een gespannen aspect met de planeet Venus, wat vaak een neiging tot uitvergroting geeft. In dit geval staat Venus in het teken Waterman, wat staat voor vriendschappen, netwerken en samenwerken.

Als er een ding duidelijk is geworden in de afgelopen jaren, is dat geld en economie niets met rationaliteit en nuchterheid te maken hebben en dat het voornamelijk om emotie gaat (Kreeft, het tegenoverliggende teken van Steenbok).

Oude systemen met een piramidale structuur werken niet meer, pensioenen waar mensen jarenlang voor gespaard hebben zijn in waarde gekelderd en vaste banen staan op de tocht.
Waar kun je als gewoon mens nog op vertrouwen? Veel mensen voelen zich onzeker en hebben het gevoel hun rugdekking kwijt te zijn.

We zullen moeten leren vertrouwen op onze eigen, innerlijke autoriteit en structuur. Als we onze angsten onder ogen durven zien en er doorheen durven gaan, kan er enorm veel creativiteit vrijkomen. In het cyclische denken betekent elk einde een nieuw begin. Daarbij helpt het om datgene wat er om ons heen gebeurt niet persoonlijk te nemen.
Het is goed om ons niet te verzetten tegen verjonging en verandering.
Door samen te werken en onze netwerken te versterken en vriendschappen te koesteren kunnen we meer bereiken dan in ons eentje.

Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, dat we de geschiedenis letterlijk herhalen. Persoonlijk observeer ik, dat er  in deze tijd veel meer mensen werken aan hun eigen bewustzijn, waardoor het collectieve bewustzijn positief beinvloed wordt.

“De verlossing van de wereld bestaat uit de verlossing van de individuele ziel” (Carl Jung)

Feng Shui tip: Rugdekking, het Noorden en de nieren:
De achterkant van het huis symboliseert onze rugdekking, hoe gesteund we ons voelen en ons vermogen energie en geld vast te houden. In veel huizen is die achterkant open. Versterk deze achterkant symbolisch met een schildpad (symbool voor een berg en een lang leven), liefst van graniet of gevuld met bergkristal.
Een ander Feng Shui hulpmiddel is om de Noord sector van ons huis te versterken, op te ruimen en schoon te maken. Je kunt daar eventueel een waterelement plaatsen, behalve als dit de achterkant van je huis is. Het Noorden staat voor carrière, levensloop. Wat wil je bereiken in het leven? Wat is je doel in dit leven?

In de winter wordt er volgens de Chinese geneeskunst veel gevraagd van onze nieren (water energie). Als ze in slechte conditie zijn, kunnen we verlamd raken van angst, zijn we gestrest, onrustig en slapen we doorgaans slecht. Voldoende water (niet ijskoud!) drinken helpt, net als op tijd naar bed gaan en voldoende slapen. Houdt je nieren en je voeten warm. Goed aarden, yoga en Chi Kung/Healing Tao oefeningen om ons lichaam te strekken ipv in te krimpen en te bevriezen, wat een normale reactie op pijn of angst is,  mediteren en rustmomenten inbouwen, is zeer belangrijk.

Blog van Management Team over mediteren op de werkvloer: mediteren verbetert cognitieve vermogens volgens een onderzoek van Harvard University.

De nieren staan in verband met onze oren. Het Chinese woord voor wijsheid bestaat uit een groot oor en een kleine mond. Luisteren we wel naar onszelf, naar wat we werkelijk willen? Als onze nieren in goede conditie zijn, stroomt alles gemakkelijk, zijn we op een zachte manier wilskrachtig en kunnen we putten uit onze innerlijke wijsheid en kunnen we achter onszelf gaan staan.

“To conquer fear is the beginning of wisdom” (Betrand Russel).

Maak je dromen waar:
Saturnus (structuur, grenzen, autoriteiten), de planeet die hoort bij Steenbok, maakt een mooi aspect met Neptunus (de god van de zee, dromen, illusies, fantasieën), een goede gelegenheid voor een Reality Check, zoals de Amerikanen zo treffend zeggen, maar ook een kans om stap voor stap onze dromen waar te maken.

Terwijl ik deze blog schreef kreeg ik tijdens de cursus Extra Kommunikatieve Vaardigheden/Aurareading van Margriet van Bentem de volgende tip, die ik graag doorgeef: Tussen de 12 dagen tussen 25 december en 6 januari kun je voorspellende dromen hebben voor het komende jaar 2012, een voor elke maand. Dus in de nacht van 25 op 26 december droom je over de maand januari, etc. Noteer die dromen en mediteer er op.

“When we do what we are meant to do, money comes to us, doors open for us and the work we do feels like play for us.” Julia Cameron – The Artists Way.

 “Bij jezelf blijven gaat het gemakkelijkst als je niet wegloopt”(Loesje)

Vrolijk filmpje uit 1979 van Monty Python over de Drie Wijzen uit het Oosten, die bij de verkeerde stal aankloppen: The Life of Brian

http://www.youtube.com/watch?v=AeWI5RcgOLs

Meer weten?
Astrologie is een zeer geschikt instrument om te zien wat je bestemming in dit leven is, wat de opdracht van je ziel is in dit leven. Ik ben natuurlijk beschikbaar voor consulten.

In het voorjaar op het Astrologisch Congres te Soesterberg  31 maart en 1 april geef ik een lezing over Feng Shui en astrologie. Klik hier voor meer informatie.

Karen Hamaker, bij wie ik 36 jaar geleden begonnen ben met mijn studie astrologie, is dit jaar begonnen met een HBO Bachelor opleiding astrologie, de eerste in de wereld!

Ik geef regelmatig cursussen Feng Shui.
Basiscursus Feng Shui I: 27 en 28 april 2012. Lokatie: nader bekend te maken.

Healing Tao cursussenDoor het hele land zijn er uitstekende leraren. Klik hier. Voor Den Haag en Rotterdam: Inge Maassen, voor Amsterdam; Ilona Botterweg.

www.vitalspaces.net
fengshuispaces@gmail.com

020 77 818 66

Commentaar op deze blog is welkom (liefst positief natuurlijk)

Commentaren op: "Nieuwe Maan in Steenbok en de Winterzonnewende" (6)

  1. dit is de eerste keer dat ik je mail ontvang, zoals je al aangaf waarschijnlijk door een fout ik moet zeggen jammer want ik vind het leuk dus ik ga zeker de vorige ook lezen dank je wel!!!! en ik kijk uit naar de volgende!!! fijne kerstdagen en een bijzonder 2012 !! Ingeborg

  2. […] Dit aspect tussen Uranus en Pluto zal in juni en September exact zal zijn. Lees hierover meer in een van mijn vorige blogs onder de kopjes: ‘we leven in interessante tijden’ en ‘periodes van transformatie’…en […]

  3. […] De terugkeer van het licht werd in veel culturen over de hele wereld gevierd, in de Romeinse tijd als de Saturnalia. Dit feest duurde 7 dagen en begon op 17 december. Alles werd omgedraaid: Mannen verkleedden zich als vrouwen en andersom, slaven waren vrij en hun meesters verkleedden zich als dienaren. De huizen werden versierd met groen, er werden kaarsen aangestoken en men gaf elkaar cadeautjes als namaakfruit (symbool van vruchtbaarheid) en poppen (als overblijfsel van mensenoffers). Bij de Kelten sneden de druïden mistletoe, die ‘s winters op de heilige eiken groeide en ze gaven het als zegening en als symbool van leven in donkere maanden. Hulst werd in oude heidense religies gebruikt als bescherming tegen kwade geesten en op de deuren gehangen. Op 25 december werd rond de Middellandse Zee de zonnegod Ra in Egypte en Helios in Griekenland vereerd. In het late Romeinse Rijk werd hij Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon) of Mithras (zijn hoed werd Mitra/Mijter genoemd). De Romeinen hebben deze datum in de 4e eeuw na Chr. overgenomen als de geboortedatum van Jezus. En Jezus werd dus inverband gebracht met deze duivelse Annunaki. jinjin888.wordpress.com […]

  4. […] 2008, die plaatsvond in de zomer. Dit was astrologisch niet het enige wat er aan de hand was, lees hier meer… en scroll naar ‘we leven in interessante tijden’ en ‘periodes van transformatie’. Hierover […]

  5. […] is van groot belang voor een goede levenskwaliteit. Daarnaast is een goede rugdekking van belang.(Lees hier over het belang van een goede rugdekking. – scroll naar beneden naar ‘Feng Shui tip: […]

  6. […] Dit aspect tussen Uranus en Pluto zal in juni en September exact zal zijn. Lees hierover meer in een van mijn vorige blogs onder de kopjes: ‘we leven in interessante tijden’ en ‘periodes van transformatie’…en […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Tagwolk

%d bloggers liken dit: